A A A
SmodBIP

REJESTRY, EWIDENCJA, ARCHIWA

 Rejestry, ewidencje, archiwa
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr skarg i wniosków;
2. Centralny rejestr decyzji;
3. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE;
3. Rejestr wydanych pełnomocnictw;
4. Rejestry wydanych decyzji i postanowień;
5. Powiatowy Rejestr Zgłoszeń Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych;
6. Powiatowy Rejestr osób uchylających się od szczepień ochronnych;
7. Powiatowy chorób zakaźnych;
8. Powiatowy Rejestr pokąsań i potrzeby szczepień;
9. Powiatowy Rejestr WZW B i WZW C;
10. Powiatowy Rejestr zachorowań na gruźlicę;
11. Powiatowy Rejestr Salmonelloz;
12. Powiatowy Rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych;
13. Rejestry chorób zawodowych;
14. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
15. Wykaz nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
16.Rejestr szkoleń wewnętrznych/zewnętrznych;
17. Rejestr narad wewnętrznych/zewnętrznych;
18. Rejestr wydanych legitymacji służbowych;
19. Ewidencja delegacji służbowych;
20. Rejestr upoważnień do kontroli i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
21. Rejestr upoważnień do prowadzenia samochodu służbowego;
22. Rejestr upoważnień do poświadczenia na żądanie strony zgodności z oryginałem odpisu dokumentu;
23. Centralny rejestr upoważnień jednorazowych.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole funkcjonuje składnica akt.
Wytworzona dokumentacja podlega archiwizacji zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Korzystanie z zasobów archiwalnych reguluje ww. Instrukcja.Opublikował: Mariusz Walczak
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Mariusz Walczak
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 268