A A A
SmodBIP

SYSTEM JAKOŚCI

 W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole wdrożony jest
System Zarządzania zgodny z wymaganiami
Normy PN-EN ISO/IEC 17020
„Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

System Zarządzania Jakością ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości świadczonych usług.

W PSSE w Kole System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:
1. Politykę Jakości;
2. Księgę Jakości;
3. Procedury Ogólne;
4. Instrukcje;
5. Procedury Techniczne.
Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole pełni Główny Specjalista
do Spraw Systemu Jakości.Opublikował: Mariusz Walczak
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Mariusz Walczak
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 292