A A A
SmodBIP

DZIAŁALNOŚĆ

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59);
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 , z późn. zm);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
4. Statutu;
5. Regulaminu organizacyjnego.Opublikował: Mariusz Walczak
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Mariusz Walczak
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 418