A A A
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole (7:25-15:00) do pokoju nr 1 przy ul. Toruńskiej 72 w Kole na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1,44 MB

b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

4. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

5. Akceptowalne formaty załączników to:

§ DOC, RTF

§ XLS

§ CSV

§ TXT

§ GIF, TIF, BMP, JPG

§ PDF

§ ZIP

6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Opublikował: Dorota Szymańska
Publikacja dnia: 25.11.2011
Podpisał: Anna Filipak
Dokument z dnia: 25.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 393